Poznaj ofertę studiów magisterskich LSW i naszych partnerów
Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach zaprasza absolwentów studiów I stopnia do podjęcia edukacji na studiach magisterskich II stopnia na kierunku Pedagogika w następujących specjalnościach:
 • Pedagogika przedszkolna z wczesnoszkolną z terapią pedagogiczną – specjalność nauczycielska
 • Pedagogika resocjalizacyjna z kuratelą sądową
 • Pedagogika resocjalizacyjna z terapią pedagogiczną
 • Edukacja obronna
Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach zaprasza absolwentów studiów I stopnia do podjęcia edukacji na studiach magisterskich II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w następujących specjalnościach:
 • Administracja bezpieczeństwa publicznego
 • Bezpieczne zarządzanie biznesem
 • Specjalista ds. bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach zaprasza absolwentów studiów I stopnia do podjęcia edukacji na studiach magisterskich II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w następujących specjalnościach:
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • Zarządzanie w biznesie,
 • Systemy informatyczne w biznesie,
 • Menedżer hotelarstwa i turystyki,
 • Zarządzanie w zawodach inżynierskich,
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia,
 • Prawo w zarządzaniu.
Informacje formalne

Studia uzupełniające na kierunkach “Pedagogika”, “Bezpieczeństwo wewnętrzne” i “Zarządzanie” to 2-letnie studia magisterskie II-stopnia realizowane przez Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie, kończące się uzyskaniem dyplomu oraz tytułu magistra. W Lubelskiej Szkole Wyższej znajduje się punkt konsultacyjno-rekrutacyjny tej uczelni.

Masz pytania?


Zadzwoń!

+48 (81) 865 43 54 wew. 24