Poznaj ofertę studiów podyplomowych LSW

Trwa rekrutacja na semestr wiosenny!

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną czterosemestralnych studiów podyplomowych LSW: kwalifikacyjnych studiów podyplomowych dających pełne kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia zajęć zgodnie z ukończoną specjalnością.

Czterosemestralne studia podyplomowe LSW skierowane są do nauczycieli, którzy pragną zdobyć wiedzę merytoryczną, dydaktyczną i metodyczną w zakresie przygotowania do nauczania przedmiotów zawodowych.

Studia przeznaczone są dla nauczycieli i pracowników oświaty, którzy chcą w pełni wykorzystać doświadczenie i potencjał kompetencyjny oraz wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy wobec zmian zachodzących w edukacji i oświacie.

Czesne: od 625,00 zł za semestr (studia czterosemestralne).
Wpisowe: 50,00 zł.
 
UWAGA: rekrutacja na semestr wiosenny trwa do 28 lutego 2021 r. Studia rozpoczęte semestrem wiosennym zaczynają się od 1 marca 2021 r.
 
UWAGA: w najbliższym naborze wszystkie specjalności oferowane są w jednakowej kwocie czesnego: od 625,00 zł za semestr.
 
UWAGA: ze względu na, niestety, obowiązujący w Polsce stan zagrożenia epidemicznego, większość zajęć prowadzonych będzie zdalnie.
 
Pedagogika leczniczo-terapeutyczna
od roku akademickiego 2020/2021
Pedagogika opiekuńczo-socjalna
od roku akademickiego 2020/2021
Terapia zajęciowa
od roku akademickiego 2020/2021
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bibliotekoznawstwo
Biologia
Chemia
Doradztwo społeczne i zawodowe
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja obronna i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
Etyka
Fizyka
Geografia
Historia
Informatyka
Język polski
Matematyka
Muzyka
Niedostosowanie społeczne i resocjalizacja
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika terapeutyczna z rewalidacją
Plastyka
Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne
Technika z wychowaniem komunikacyjnym
Terapia pedagogiczna z integracją sensoryczną
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika
Wiedza o kulturze
Wiedza o społeczeństwie
Wspomaganie rozwoju, edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera
Wychowanie do życia w rodzinie
Zarządzanie placówkami oświatowymi
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Studia podyplomowe

od 2500 zł

  • płatność jednorazowa
  • lub w wygodnych ratach

W roku akademickim 2020/2021 wpisowe wynosi 50 zł.

Masz pytania?


Zadzwoń!

+48 (81) 473 71 79