Poznaj ofertę studiów podyplomowych LSW

Wpisowe: 50 zł

Studia podyplomowe czterosemestralne: kwalifikacyjne studia podyplomowe dające pełne kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia zajęć zgodnie z ukończoną specjalnością.

Studia podyplomowe w specjalnościach: „Bezpieczeństwo i higiena pracy”, „Bibliotekoznawstwo”, „Biologia”, „Chemia”, „Doradztwo społeczne i zawodowe”, „Edukacja dla bezpieczeństwa”, „Edukacja obronna i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych”, „Etyka”, „Fizyka”, „Geografia”, „Historia”, „Informatyka”, „Język polski”, „Matematyka”, „Muzyka”, „Wiedza o kulturze”, „Wiedza o społeczeństwie”, „Plastyka”, „Technika z wychowaniem komunikacyjnym”, „Zarządzanie placówkami oświatowymi”, „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, realizowane są w wymiarze 500 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.

Studia w specjalności „Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne” realizowane są w wymiarze 630 godzin, natomiast w pozostałych specjalnościach w wymiarze 660 godzin. 

Ze względu na, niestety, obowiązujący w Polsce stan zagrożenia epidemicznego, większość zajęć prowadzonych będzie zdalnie.
Pedagogika leczniczo-terapeutyczna
od roku akademickiego 2020/2021
Pedagogika opiekuńczo-socjalna
od roku akademickiego 2020/2021
Terapia zajęciowa
od roku akademickiego 2020/2021
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bibliotekoznawstwo
Biologia
Chemia
Doradztwo społeczne i zawodowe
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja obronna i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
Etyka
Fizyka
Geografia
Historia
Informatyka
Język polski
Matematyka
Muzyka
Niedostosowanie społeczne i resocjalizacja
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika terapeutyczna z rewalidacją
Plastyka
Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne
Technika z wychowaniem komunikacyjnym
Terapia pedagogiczna z integracją sensoryczną
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika
Wiedza o kulturze
Wiedza o społeczeństwie
Wspomaganie rozwoju, edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera
Wychowanie do życia w rodzinie
Zarządzanie placówkami oświatowymi
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Studia podyplomowe

od 2500 zł

  • płatność jednorazowa
  • lub w wygodnych ratach

W roku akademickim 2020/2021 wpisowe wynosi 50 zł.

Masz pytania?


Zadzwoń!

+48 (81) 473 71 79 wew. 3