Poznaj ofertę studiów podyplomowych LSW

Trwa rekrutacja na semestr wiosenny!

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną czterosemestralnych studiów podyplomowych LSW: kwalifikacyjnych studiów podyplomowych dających pełne kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia zajęć zgodnie z ukończoną specjalnością.

Czterosemestralne studia podyplomowe LSW skierowane są do nauczycieli, którzy pragną zdobyć wiedzę merytoryczną, dydaktyczną i metodyczną w zakresie przygotowania do nauczania przedmiotów zawodowych.

Studia przeznaczone są dla nauczycieli i pracowników oświaty, którzy chcą w pełni wykorzystać doświadczenie i potencjał kompetencyjny oraz wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy wobec zmian zachodzących w edukacji i oświacie.

Czesne: od 575,00 zł za semestr (studia czterosemestralne), zgodnie z rozkładem opłat opisanym w zakładce Rekrutacja.

Wpisowe: 50,00 zł.
 

UWAGA: ze względu na, niestety, obowiązujący w Polsce stan zagrożenia epidemicznego, zajęcia prowadzone są w trybie zdalnym.

 
MBA - 5500,00 zł
od roku akademickiego 2021/2022
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bibliotekoznawstwo
Biologia
Chemia
Doradztwo społeczne i zawodowe
Działalność gospodarcza
od roku akademickiego 2021/2022
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika
Edukacja obronna i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
Edukacja włączająca
od roku akademickiego 2021/2022
Etyka
Fizyka
Geografia
Historia
Informatyka
Język polski
Logopedia
od roku akademickiego 2021/2022
Matematyka
Muzyka
Niedostosowanie społeczne i resocjalizacja
Obsługa klientów
od roku akademickiego 2021/2022
Organizacja i techniki sprzedaży
od roku akademickiego 2021/2022
Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej
od roku akademickiego 2021/2022
Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna
od roku akademickiego 2021/2022
Pedagogika leczniczo-terapeutyczna
od roku akademickiego 2020/2021
Pedagogika opiekuńczo-socjalna
od roku akademickiego 2020/2021
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika terapeutyczna z rewalidacją
Plastyka
Przedsiębiorca w handlu
od roku akademickiego 2021/2022
Przedsiębiorczość
od roku akademickiego 2021/2022
Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne (Przygotowanie pedagogiczne)
Surdopedagogika i tyflopedagogika
od roku akademickiego 2021/2022
Technika z wychowaniem komunikacyjnym
Terapia pedagogiczna z integracją sensoryczną
Terapia zajęciowa
od roku akademickiego 2020/2021
Towaroznawstwo
od roku akademickiego 2020/2021
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
od roku akademickiego 2021/2022
Wiedza o kulturze
Wiedza o społeczeństwie
Wspomaganie rozwoju, edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera
Wychowanie do życia w rodzinie
Zarządzanie placówkami oświatowymi
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Studia podyplomowe

od 2300 zł

  • płatność jednorazowa
  • lub w wygodnych ratach

W roku akademickim 2021/2022 wpisowe wynosi 50 zł.

Masz pytania?


Zadzwoń!

+48 (81) 473 71 79