STYPENDIUM REKTORA DLA TEGOROCZNYCH MATURZYSTÓW

UWAGA! W roku akademickim 2020/2021 zalecane jest składanie wniosków o stypendia drogą elektroniczną. Zeskanowane dokumenty potwierdzające sytuację materialną studenta należy dołączyć we wniosku o stypendium (format: PDF, JPG, PNG).

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem świadczeń dla studentów LSW.

PRZED ROZPOCZĘCIEM SKŁADANIA WNIOSKU ZAPOZNAJ SIĘ Z:

 1. Komunikatem Rektora nr 4: Harmonogram przyjmowania wniosków o świadczenia.
 2. Procedurą składania wniosków o stypendium.
 3. Regulamin zasad przyznawania stypendium dla tegorocznych maturzystów.
 4. Instrukcja wypełniania wniosku o stypendium dla tegorocznych maturzystów.

   WYSOKOŚĆ STYPENDIUM REKTORA DLA TEGOROCZNYCH MATURZYSTÓW

   1. Wysokość przyznawanego stypendium określona Komunikatem Rektora nr 2 w sprawie wysokości świadczeń zależy od zajęcia miejsca na liście rankingowej najlepszych studentów kierunku, w ramach nie więcej niż 10 % liczby wszystkich studentów zarejestrowanych na danym kierunku studiów w danym roku akademickim.

   KOMU PRZYSŁUGUJE STYPENDIUM REKTORA DLA TEGOROCZNYCH MATURZYSTÓW

   1. Stypendium Rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

    • Laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty
    • Medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł mistrza polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie,

    O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ PODCZAS WYPEŁNIANIA WNIOSKU?

    Właściwie wypełniony wniosek o przyznanie stypendium zawiera:

     Zachęcamy do zapoznania się z informacją: FAQ – Najczęściej zadawane pytania o świadczenia.

     UWAGA! Ubiegając się o stypendium rektora prosimy o niezgłaszanie się do administracji Uczelni celem uzyskania Zaświadczenia o uzyskaniu wysokiej średniej z ocen za ubiegły rok akademicki. Wynik uzyskanej średniej z ocen zostanie potwierdzony w drodze kontaktu między dziekanatem a Komisją Stypendialną.