STYPENDIUM SOCJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

UWAGA! W roku akademickim 2020/2021 zalecane jest składanie wniosków o stypendia drogą elektroniczną. Zeskanowane dokumenty potwierdzające sytuację materialną studenta należy dołączyć we wniosku o stypendium (format: PDF, JPG, PNG).

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem świadczeń dla studentów LSW.

PRZED ROZPOCZĘCIEM SKŁADANIA WNIOSKU ZAPOZNAJ SIĘ Z:

 1. Komunikatem Rektora nr 4: Harmonogram przyjmowania wniosków o świadczenia.
 2. Procedurą składania wniosków o stypendium.
 3. Regulamin zasad przyznawania stypendium dla osób niepełnosprawnych.
 4. Instrukcja wypełniania wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych.

    KTO MOŻE OTRZYMAĆ STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH?

    Stypendium może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu (m.in. zespołu orzekającego lub lekarza orzecznika ZUS, a także orzeczeniem o zaliczeniu do jednej z grup inwalidzkich oraz stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym).

    JAKA JEST WYSOKOŚĆ STYPENDIUM SPECJALNEGO?

    Wysokość przyznawanego stypendium określona Komunikatem Rektora nr 2 w sprawie wysokości świadczeń zależy od orzeczonego stopnia niepełnosprawności:

    1. LEKKI STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI – oznacza:

     1. Orzeczoną częściową niezdolność do pracy.

     2. Posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do iii grupy inwalidów.

    1. UMIARKOWANY STOPNIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI – oznacza:

     1. Niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

     2. Całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń Społecznych.

     3. Posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do ii grupy inwalidów.

    1. ZNACZNY STOPNIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI – oznacza:

     1. Niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

     2. Całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń Społecznych.

     3. Stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji, orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach.

     4. Posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do i grupy inwalidów.

    O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ PODCZAS WYPEŁNIANIA WNIOSKU?

    Właściwie wypełniony wniosek o przyznanie stypendium zawiera:

    Zachęcamy do zapoznania się z informacją: FAQ – Najczęściej zadawane pytania o świadczenia.

     W sprawach dotyczących ubiegania się o stypendia dla osób niepełnosprawnych prosimy kontaktować się z Dziekanatem.