Kursy doskonalące dla oświaty
Szkolenia rad pedagogicznych

Szkolenia rad pedagogicznych to świetny sposób na szybkie i sprawne przeszkolenie całego składu rady pedagogicznej w obszarze kluczowych zagadnień. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą oraz tematyką szkoleń poniżej.

Szkolenia rad pedagogicznych
Cele szkolenia:
 1. Jak poprawnie interpretować i analizować akty prawne dotyczące awansu zawodowego?
 2. Jak nabyć umiejętność planowania i dokumentowania ścieżki awansu zawodowego?
 3. Poszerzenie wiedzy, dotyczącej różnych aspektów rozwoju nauczyciela w procesie awansu zawodowego.
 4. Dokumentowania pracy nauczyciela w okresie stażu.
 5. Przygotowanie do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.
Liczebność grupy: od 10 do 25 osób,
Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych,
Odpłatność: 65 zł.
Cele szkolenia:
 1. Poznanie rodzajów komunikacji.
 2. Poznanie dodatnich i ujemnych wpływów na komunikację.
 3. Efektywność zalet dobrej komunikacji.
 4. Wady w komunikowaniu się.
 5. Poznanie Technik skutecznej i asertywnej komunikacji.
 6. Jak skutecznie motywować do działania.
Liczebność grupy: od 10 do 25 osób,
Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych,
Odpłatność: 50 zł.
Cele szkolenia:
 1. Doskonalenie umiejętności związanych z organizowaniem w szkole/placówce ewaluacji wewnętrznej.
 2. Podniesienie umiejętności wykorzystania wyników ewaluacji do rozwoju szkoły.
 3. Pogłębienie wiedzy na temat wymagań i wykorzystywania ich do rozwoju szkoły/placówki.
 4. Wykorzystywanie wyników ewaluacji wewnętrznej w codziennej pracy.
 5. Metody badawcze wykorzystywane w trakcie procesu ewaluacyjnego.
Liczebność grupy: od 10 do 25 osób,
Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych,
Odpłatność: 60 zł.
Cele szkolenia:
 1. Jak przygotować się do ewaluacji zewnętrznej?
 2. Podniesienie umiejętności wykorzystania wyników ewaluacji do rozwoju szkoły.
 3. Pogłębienie wiedzy na temat wymagań i wykorzystywania ich do rozwoju szkoły/placówki.
 4. Jak wykorzystywać ewaluację w realizacji wymagań państwa wobec szkół i placówek edukacyjnych?
 5. Metody badawcze wykorzystywane w trakcie procesu ewaluacyjnego.
Liczebność grupy: od 10 do 25 osób,
Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych,
Odpłatność: 60 zł.
Cele szkolenia:
 1. Nabycie umiejętności z zakresu funkcjonowania klasy jako grupy społecznej.
 2. Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania klasy szkolnej.
 3. Umiejętność nabycia planowego i świadomego rozpoznawania oczekiwań uczniów oraz poznanie przyczyn i skutków niepowodzeń szkolnych.
 4. Poznanie zasad panujących w klasie i ich charakterystyka.
Liczebność grupy: od 10 do 25 osób,
Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych,
Odpłatność: 60 zł.
Cele szkolenia:
 1. Modele pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 2. Indywidualizacja procesu nauczania stymulująca rozwój ucznia.
 3. Indywidualizowanie pracy dydaktycznej pod kątem zainteresowań i możliwości uczniów.
 4. Kształtowanie osobowości i pobudzanie wiary w siebie.
 5. Zapoznanie z sposobami i formami rozpoznawania i zaspokajania potrzeb uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce w szkole, domu, poradni.
Liczebność grupy: od 10 do 15 osób,
Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych,
Odpłatność: 60 zł.
Cele szkolenia:
 1. Uregulowania prawne dotyczące działalności rady pedagogicznej.
 2. Sposoby wyrażania woli przez radę pedagogiczną (uchwała, wniosek, opinia).
 3. Rozwiązywanie konfliktów w środowisku pracy.
 4. Współpraca szkoły z rodzicami.
 5. Efektywność osobista – zarządzanie czasem – umiejętność motywacji.
 6. Sprawy kadrowe w placówkach oświatowych.
 7. Fundusz socjalny w placówkach oświatowych.
 8. Prawa i obowiązki nauczyciela.
Liczebność grupy: od 10 do 25 osób,
Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych,
Odpłatność: 60 zł.
Cele szkolenia:
 1. Poznanie kompetencji i roli opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
 2. Zapoznanie z prawnymi aspektami funkcjonowania Samorządu Uczniowskiego.
 3. Zasady działalności Samorządu Uczniowskiego w szkole.
 4. Jak się tworzy samorząd?
 5. Kompetencje i działalność samorządu uczniowskiego.
Liczebność grupy: od 10 do 25 osób,
Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych,
Odpłatność: 50 zł.
Cele szkolenia:
 1. Jak się objawia i czym grozi permanentny stres?
 2. Jak nie dopuścić do wypalenia zawodowego?
 3. Co wpływa na wypalenie zawodowe?
 4. Jak walczyć z wypaleniem zawodowym?
 5. Co może zrobić pracodawca?
Liczebność grupy: od 10 do 25 osób,
Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych,
Odpłatność: 65 zł.
Cele szkolenia:
 1. Zadania i cele szkoły. Kreowanie wizerunku szkoły.
 2. Analiza wpływu poszczególnych grup tworzących społeczność szkolną na budowanie wizerunku szkoły.
 3. Jak motywować uczniów do reprezentowania szkoły w środowisku lokalnym.
 4. Wykorzystanie mediów do promowania szkoły.
 5. Strategie radzenia sobie w kryzysie.
Liczebność grupy: od 10 do 25 osób,
Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych,
Odpłatność: 50 zł.
Cele szkolenia:
 1. Prawa rodziców w szkole.
 2. Możliwości działania rodziców w szkole wynikające z zapisów prawa.
 3. Organizacja pracy rady rodziców
 4. Warunki skutecznego wspólnego działania.
 5. Wywołanie pozytywnych przekonań i nastawień w postrzeganiu i reagowaniu na szkołę.
 6. Wzmacnianie więzi rodzinnych pomiędzy dziećmi a rodzicami.
 7. Angażowanie rodziców we wspólne przedsięwzięcia na terenie klasy i szkół.
Liczebność grupy: od 10 do 25 osób,
Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych,
Odpłatność: 50 zł.
Dokumenty

Pobierz formularz zgłoszeniowy klikając tutaj.

Pobierz kartę zamówienia dla grupy zorganizowanej klikając tutaj.

Masz pytania?


Zadzwoń!

+48 (81) 473 71 79 wew. 2