Witamy w KNP!

Ciekawsze tematy warsztatów to: „miejsce”, „parasolki”, „kształt energii” organizowane w uroczej miejscowości Wiatrakowo.

Podkreślić tu także należy naukotwórczy charakter niektórych przedsięwzięć organizowanych przez Koło Naukowe Pedagogów, którego członkowie podejmują różnego rodzaju problemy badawcze lub też uczestniczą czynnie w badaniach organizowanych przez Uczelnię.

Koło Naukowe Pedagogów jest strukturą otwartą i dynamiczną, zarówno w zakresie przyjmowania nowych członków jak również poszukiwania nowych i ciekawych form pracy.

Opiekunem dydaktycznym jest dr Mirosława Brasławska – Haque.

 Przewodnicząca Koła Jolanta Beczek, III rok – Edukacja Informatyczna.

Z-ca przewodniczącej Koła Aleksandra Woźniak, III rok – Edukacja Informatyczna.

Sekretarz Piotr Trembecki, III rok – Pedagogika Obronna z Bezpieczeństwem Publicznym.