fbpx
Wychowanie przedszkolne i nauczanie wczesnoszkolne z terapią pedagogiczną

Studia adresowane do osób zainteresowanych pracą z dziećmi w przedszkolu, w klasach „0” oraz w klasach I-III szkoły podstawowej. Absolwent tej specjalności zdobywa gruntowną wiedzę pedagogiczną, psychologiczną i społeczną niezbędną do samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi i uczniami z deficytami rozwojowymi.

Informacje formalne

Studia w specjalności ,,Studia adresowane są do osób zainteresowanych promowaniem zdrowego stylu życia, planowania i realizowania edukacji zdrowotnej w szkołach i instytucjach wychowania, w miejscu pracy i w środowisku życia. ’’ to 3-letnie studia licencjackie I-stopnia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz tytułu licencjata, oraz możliwością:

 • Ukończenia modułu kwalifikacji nauczycielskich uprawniającej do pracy w charakterze nauczyciela – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela,
 • Podjęcia studiów II go stopnia,
 • Podjęcia studiów podyplomowych.
Perspektywy zawodowe

Uzyskując tytuł licencjata pedagogiki w specjalności “Wychowanie przedszkolne i nauczanie wczesnoszkolne z terapią pedagogiczną” nabędziesz szeroko zakrojoną wiedzę, która przygotuje Cię do pracy w:

 • Świetlicach szkolnych,
 • Placówkach wspierających rodzinę dysfunkcyjną,
 • Szkołach podstawowych,
 • Prywatnych placówkach szkolnych,
 • Przedszkolach publicznych i prywatnych,
 • Instytucjach organizujących czas wolny dla dzieci,
 • Placówkach pomocy dziecku,
 • Instytucjach oświaty,
 • Placówkach opiekuńczych,
 • Szpitalach,
 • Klubach malucha,
 • I wielu innych.
Rozwój kariery

Uzyskując tytuł licencjata pedagogiki w specjalności “Wychowanie przedszkolne i nauczanie wczesnoszkolne z terapią pedagogiczną” będziesz wykwalifikowanym pracownikiem do pełnienia takich funkcji jak m.in.:

 • Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego,
 • Terapeuta pedagogiczny do prowadzenia grupowych i indywidualnych specjalistycznych zajęć terapii specjalistycznej, w tym: zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w zakresie specyficznych trudności w zakresie uczenia się podstawowych kompetencji szkolnych oraz zajęć socjoterapeutycznych wobec dzieci/uczniów z zaburzeniami funkcjonowania w grupie rówieśniczej (przedszkola i klasy szkolnej),
 • I wielu innych.
Jeżeli zainteresowała Cię nasza oferta, sprawdź szczegóły dotyczące rekrutacji i opłat w zakładce Rekrutacja.

Masz pytania?


Zadzwoń!

+48 (81) 865 43 54 wew. 24