ZAPOMOGA

UWAGA! W roku akademickim 2020/2021 zalecane jest składanie wniosków o zapomogi drogą elektroniczną. Zeskanowane dokumenty potwierdzające sytuację materialną studenta należy dołączyć we wniosku o zapomogę (format: PDF, JPG, PNG).

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem świadczeń dla studentów LSW.

PRZED ROZPOCZĘCIEM SKŁADANIA WNIOSKU ZAPOZNAJ SIĘ Z:

 1. Komunikatem Rektora nr 4: Harmonogram przyjmowania wniosków o świadczenia.
 2. Procedurą składania wniosków o zapomogi
 3. Regulamin zasad przyznawania zapomogi
 4. Instrukcja wypełniania wniosku o zapomogę

WYSOKOŚĆ ZAPOMOGI

 1. Wysokość przyznawanej zapomogi określona Komunikatem Rektora nr 2 zależy od okoliczności wskazanej przez studenta jako uzasadnienie przyznania świadczenia.

KOMU PRZYSŁUGUJE ZAPOMOGA

 1. Do zdarzeń, które uzasadniają wystąpienie studenta z wnioskiem o przyznanie zapomogi zalicza się w szczególności:

  1. Ciężką chorobę studenta lub członka jego rodziny.

  2. Śmierć najbliższego członka rodziny.

  3. Inne zdarzenie powodujące przejściowe spowodowanie trudnej sytuacji materialnej studenta.

O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ PODCZAS WYPEŁNIANIA WNIOSKU?

Właściwie wypełniony wniosek o przyznanie zapomogi zawiera:

Zachęcamy do zapoznania się z informacją: FAQ – Najczęściej zadawane pytania o świadczenia.