Poznaj naszą ofertę!

Studia licencjackie

Studia licencjackie (studia pierwszego stopnia) umożliwiają uzyskanie wiedzy lub umiejętności w określonym zakresie kształcenia, przygotowują do pracy w określonym zawodzie. Studia licencjackie trwają, co najmniej sześć semestrów.

Nauka na studiach pierwszego stopnia wymaga wcześniejszego ukończenia szkoły średniej i zdania matury. Studia licencjackie kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Tytuł ten oznacza wykształcenie wyższe licencjackie. Ukończenie tych studiów umożliwia kontynuowanie nauki na studiach magisterskich (studiach drugiego stopnia). 

Studia podyplomowe

Kwalifikacyjne czterosemestralne studia podyplomowe dla nauczycieli i pracowników oświaty dające pełne kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia zajęć zgodnie z ukończoną specjalnością.

Szkoła policealna

W ramach współpracy Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach z Policealnym Studium Zawodowym w Rykach przy uczelni istnieje możliwość uczęszczania do Policealnego Studium Zawodowego, które oferuje edukację na kilkunastu specjalnościach.

Na terenie Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach oferowane są kursy przygotowujące do matury (dla maturzystów), kursy doskonalące dla oświaty (dla pracowników sektora edukacji), kursy nadające uprawnienia (np. kurs pierwszej pomocy), kursy komputerowe oraz kursy BHP.