Strefa kandydata

Oferta edukacyjna Lubelskiej Szkoły Wyższej obejmuje szeroką gamę studiów I stopnia oraz studiów podyplomowych na kierunku Pedagogika. W strukturach LSW funkcjonuje również Policealne Studium Zawodowe oferujące kształcenie zawodowe dla dorosłych.

Strefa kandydata
Strefa kandydata
Studia licencjackie
Studia I stopnia

Studia pierwszego stopnia to studia 6-semestralne kończące się nadaniem absolwentowi tytułu zawodowego licencjata. W toku kształcenia studenci nabywają wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne przygotowujące ich do pracy w określonym zawodzie (sektorze). Absolwent uzyskuje wykształcenie wyższe licencjackie oraz jest przygotowany do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia.

Oferta edukacyjna LSW obejmuje szereg specjalności do wyboru na kierunku Pedagogika.

Dowiedz się więcej

Studia licencjackie
Studia I stopnia

Studia pierwszego stopnia to studia 6-semestralne kończące się nadaniem absolwentowi tytułu zawodowego licencjata. W toku kształcenia studenci nabywają wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne przygotowujące ich do pracy w określonym zawodzie (sektorze). Absolwent uzyskuje wykształcenie wyższe licencjackie oraz jest przygotowany do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia.

Oferta edukacyjna LSW obejmuje szereg specjalności do wyboru na kierunku Pedagogika.

Dowiedz się więcej

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe stopnia to studia 4-semestralne pogłębiające wiedzę studentów w zakresie wybranych modułów (specjalności), skierowane do kandydatów posiadających co najmniej tytuł licencjata.

Oferta edukacyjna LSW zawiera szereg pożądanych na rynku pracy oświaty i edukacji specjalności podyplomowych na kierunku Pedagogika.

Dowiedz się więcej

Studia podyplomowe
Studia podyplomowe
Studia podyplomowe

Studia podyplomowe stopnia to studia 4-semestralne pogłębiające wiedzę studentów w zakresie wybranych modułów (specjalności), skierowane do kandydatów posiadających co najmniej tytuł licencjata.

Oferta edukacyjna LSW zawiera szereg pożądanych na rynku pracy oświaty i edukacji specjalności podyplomowych na kierunku Pedagogika.

Dowiedz się więcej

Policealne studium zawodowe
Policealne Studium Zawodowe

Edukacja policealna skierowana jest do absolwentów szkół średnich, którzy pragną sprawnie i szybko nabyć kompetencje pożądane na rynku pracy.

Policalne Studium Zawodowe funkcjonujące przy Lubelskiej Szkole Wyższej w Rykach w swojej ofercie posiada szereg popularnych wśród pracodawców kierunków, które każdego roku są uaktualniane tak, aby zagwarantować absolwentom konkurencyjność na rynku pracy.

Ponadto, uczniowie PSZ mają możliwość przystąpienia do egzaminów zawodowych.

Dowiedz się więcej

Policealne studium zawodowe
Policealne Studium Zawodowe

Edukacja policealna skierowana jest do absolwentów szkół średnich, którzy pragną sprawnie i szybko nabyć kompetencje pożądane na rynku pracy.

Policalne Studium Zawodowe funkcjonujące przy Lubelskiej Szkole Wyższej w Rykach w swojej ofercie posiada szereg popularnych wśród pracodawców kierunków, które każdego roku są uaktualniane tak, aby zagwarantować absolwentom konkurencyjność na rynku pracy.

Ponadto, uczniowie PSZ mają możliwość przystąpienia do egzaminów zawodowych.

Dowiedz się więcej