Studia podyplomowe

Pedagogika

Powróć

Studia podyplomowe

Pedagogika

NABÓR

WIOSENNY

NABÓR

WIOSENNY

Nabór wiosenny

Zajęcia rozpoczynają się 1. marca 2023 r.

Po co czekać do października, skoro można rozpocząć studia z naborem wiosennym? Rozpocznij studia 1. marca, aby szybciej rozwinąć swoje kwalifikacje i osiągnąć cele zawodowe!

Rozpoczęcie studiów z naborem wiosennym to doskonała okazja, aby zrealizować swoje cele zawodowe i szybciej uzyskać przewagę na rynku pracy.

NABÓR

WIOSENNY

NABÓR

WIOSENNY

Nabór wiosenny

Zajęcia rozpoczynają się 1. marca 2023 r.

Po co czekać do października, skoro można rozpocząć studia z naborem wiosennym? Rozpocznij studia 1. marca, aby szybciej rozwinąć swoje kwalifikacje i osiągnąć cele zawodowe!

Rozpoczęcie studiów z naborem wiosennym to doskonała okazja, aby zrealizować swoje cele zawodowe i szybciej uzyskać przewagę na rynku pracy.

Kwalifikacje i kompetencje

Po ukończeniu studiów podyplomowych gwarantujemy uzyskanie kwalifikacji zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017r. poz. 1575 ze zm.).

Aby poznać szczegółowe kwalifikacje uzyskiwane przez absolwentów studiów podyplomowych w LSW, którzy ukończyli studia I i II stopnia, użyj poniższego przycisku:

Dowiedz się więcej

KWALIFIKACJE

I KOMPETENCJE

KWALIFIKACJE

I KOMPETENCJE

KWALIFIKACJE

I KOMPETENCJE

KWALIFIKACJE

I KOMPETENCJE

KWALIFIKACJE

I KOMPETENCJE

KWALIFIKACJE

I KOMPETENCJE

Kwalifikacje i kompetencje

Po ukończeniu studiów podyplomowych gwarantujemy uzyskanie kwalifikacji zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017r. poz. 1575 ze zm.).

Aby poznać szczegółowe kwalifikacje uzyskiwane przez absolwentów studiów podyplomowych w LSW, którzy ukończyli studia I i II stopnia, użyj poniższego przycisku:

Dowiedz się więcej

KRYTERIA

PRZYJĘCIA

KRYTERIA

PRZYJĘCIA

Kryteria przyjęcia

W celu przyjęcia na studia podyplomowe na Kierunku Pedagogika niezbędne jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Oryginał lub odpis dyplomu należy dostarczyć do Dziekanatu osobiście, pocztą lub pocztą elektroniczną celem weryfikacji autentyczności dokumentu - uprawnienia do przyjęcia na studia podyplomowe.

Szczegółowych informacji udziela nasz dziekanat studiów podyplomowych pod numerem telefonu +48 81 473 71 79 (numer wewnętrzny: 3).

KRYTERIA

PRZYJĘCIA

KRYTERIA

PRZYJĘCIA

Kryteria przyjęcia

W celu przyjęcia na studia podyplomowe na Kierunku Pedagogika niezbędne jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Oryginał lub odpis dyplomu należy dostarczyć do Dziekanatu osobiście, pocztą lub pocztą elektroniczną celem weryfikacji autentyczności dokumentu - uprawnienia do przyjęcia na studia podyplomowe.

Szczegółowych informacji udziela nasz dziekanat studiów podyplomowych pod numerem telefonu +48 81 473 71 79 (numer wewnętrzny: 3).

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe odbywają się w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty, w których do zajmowania stanowiska nauczyciela są wymagane kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2020 poz. 2160), praktyki zawodowe w kształceniu przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela w roku akademickim 2020/2021 uczelnia realizuje z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

PRAKTYKI

ZAWODOWE

PRAKTYKI

ZAWODOWE

PRAKTYKI

ZAWODOWE

PRAKTYKI

ZAWODOWE

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe odbywają się w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty, w których do zajmowania stanowiska nauczyciela są wymagane kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2020 poz. 2160), praktyki zawodowe w kształceniu przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela w roku akademickim 2020/2021 uczelnia realizuje z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

ODPŁATNOŚĆ

ODPŁATNOŚĆ

Odpłatność

Czesne za wszystkie oferowane kierunki studiów podyplomowych, za wyjątkiem kierunku MBA, wynosi 2700 zł (jedna rata). W przypadku płatności ratalnych: 2 raty po 1400 zł lub 3 raty po 960 zł.

Opłata wpisowa wynosi 50 zł.

ODPŁATNOŚĆ

ODPŁATNOŚĆ

Odpłatność

Czesne za wszystkie oferowane kierunki studiów podyplomowych, za wyjątkiem kierunku MBA, wynosi 2700 zł (jedna rata). W przypadku płatności ratalnych: 2 raty po 1400 zł lub 3 raty po 960 zł.

Opłata wpisowa wynosi 50 zł.

Kierunki do wyboru
Kierunki do wyboru