Studia podyplomowe

Pedagogika

Powróć

Studia podyplomowe

Pedagogika

NABÓR

WIOSENNY

NABÓR

WIOSENNY

Nabór wiosenny

Zajęcia rozpoczynają się 1. marca 2023 r.

Po co czekać do października, skoro można rozpocząć studia z naborem wiosennym? Rozpocznij studia 1. marca, aby szybciej rozwinąć swoje kwalifikacje i osiągnąć cele zawodowe!

Rozpoczęcie studiów z naborem wiosennym to doskonała okazja, aby zrealizować swoje cele zawodowe i szybciej uzyskać przewagę na rynku pracy.

NABÓR

WIOSENNY

NABÓR

WIOSENNY

Nabór wiosenny

Zajęcia rozpoczynają się 1. marca 2023 r.

Po co czekać do października, skoro można rozpocząć studia z naborem wiosennym? Rozpocznij studia 1. marca, aby szybciej rozwinąć swoje kwalifikacje i osiągnąć cele zawodowe!

Rozpoczęcie studiów z naborem wiosennym to doskonała okazja, aby zrealizować swoje cele zawodowe i szybciej uzyskać przewagę na rynku pracy.

Kwalifikacje i kompetencje

Po ukończeniu studiów podyplomowych gwarantujemy uzyskanie kwalifikacji zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017r. poz. 1575 ze zm.).

Aby poznać szczegółowe kwalifikacje uzyskiwane przez absolwentów studiów podyplomowych w LSW, którzy ukończyli studia I i II stopnia, użyj poniższego przycisku:

Dowiedz się więcej

KWALIFIKACJE

I KOMPETENCJE

KWALIFIKACJE

I KOMPETENCJE

KWALIFIKACJE

I KOMPETENCJE

KWALIFIKACJE

I KOMPETENCJE

KWALIFIKACJE

I KOMPETENCJE

KWALIFIKACJE

I KOMPETENCJE

Kwalifikacje i kompetencje

Po ukończeniu studiów podyplomowych gwarantujemy uzyskanie kwalifikacji zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017r. poz. 1575 ze zm.).

Aby poznać szczegółowe kwalifikacje uzyskiwane przez absolwentów studiów podyplomowych w LSW, którzy ukończyli studia I i II stopnia, użyj poniższego przycisku:

Dowiedz się więcej

KRYTERIA

PRZYJĘCIA

KRYTERIA

PRZYJĘCIA

Kryteria przyjęcia

W celu przyjęcia na studia podyplomowe na Kierunku Pedagogika niezbędne jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Oryginał lub odpis dyplomu należy dostarczyć do Dziekanatu osobiście, pocztą lub pocztą elektroniczną celem weryfikacji autentyczności dokumentu - uprawnienia do przyjęcia na studia podyplomowe.

Szczegółowych informacji udziela nasz dziekanat studiów podyplomowych pod numerem telefonu +48 81 473 71 79 (numer wewnętrzny: 3).

KRYTERIA

PRZYJĘCIA

KRYTERIA

PRZYJĘCIA

Kryteria przyjęcia

W celu przyjęcia na studia podyplomowe na Kierunku Pedagogika niezbędne jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Oryginał lub odpis dyplomu należy dostarczyć do Dziekanatu osobiście, pocztą lub pocztą elektroniczną celem weryfikacji autentyczności dokumentu - uprawnienia do przyjęcia na studia podyplomowe.

Szczegółowych informacji udziela nasz dziekanat studiów podyplomowych pod numerem telefonu +48 81 473 71 79 (numer wewnętrzny: 3).

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe odbywają się w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty, w których do zajmowania stanowiska nauczyciela są wymagane kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2020 poz. 2160), praktyki zawodowe w kształceniu przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela w roku akademickim 2020/2021 uczelnia realizuje z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

PRAKTYKI

ZAWODOWE

PRAKTYKI

ZAWODOWE

PRAKTYKI

ZAWODOWE

PRAKTYKI

ZAWODOWE

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe odbywają się w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty, w których do zajmowania stanowiska nauczyciela są wymagane kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2020 poz. 2160), praktyki zawodowe w kształceniu przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela w roku akademickim 2020/2021 uczelnia realizuje z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

ODPŁATNOŚĆ

ODPŁATNOŚĆ

Odpłatność

Przy zapisach do 31 lipca czesne za wszystkie oferowane kierunki studiów podyplomowych, za wyjątkiem kierunku MBA, wynosi 2700 zł (jedna rata). W przypadku płatności ratalnych: 2 raty po 1400 zł lub 3 raty po 960 zł.

Opłata wpisowa wynosi 50 zł.

ODPŁATNOŚĆ

ODPŁATNOŚĆ

Odpłatność

Przy zapisach do 31 lipca czesne za wszystkie oferowane kierunki studiów podyplomowych, za wyjątkiem kierunku MBA, wynosi 2700 zł (jedna rata). W przypadku płatności ratalnych: 2 raty po 1400 zł lub 3 raty po 960 zł.

Opłata wpisowa wynosi 50 zł.

Kierunki do wyboru
Kierunki do wyboru