Studia podyplomowe

Pedagogika

Powróć

Studia podyplomowe

Pedagogika

Kwalifikacje i kompetencje

Po ukończeniu studiów podyplomowych gwarantujemy uzyskanie kwalifikacji zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017r. poz. 1575 ze zm.).

Aby poznać szczegółowe kwalifikacje uzyskiwane przez absolwentów studiów podyplomowych w LSW, którzy ukończyli studia I i II stopnia, użyj poniższego przycisku:

Dowiedz się więcej

KWALIFIKACJE

I KOMPETENCJE

KWALIFIKACJE

I KOMPETENCJE

KWALIFIKACJE

I KOMPETENCJE

KWALIFIKACJE

I KOMPETENCJE

Kwalifikacje i kompetencje

Po ukończeniu studiów podyplomowych gwarantujemy uzyskanie kwalifikacji zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017r. poz. 1575 ze zm.).

Aby poznać szczegółowe kwalifikacje uzyskiwane przez absolwentów studiów podyplomowych w LSW, którzy ukończyli studia I i II stopnia, użyj poniższego przycisku:

Dowiedz się więcej

KRYTERIA

PRZYJĘCIA

KRYTERIA

PRZYJĘCIA

Kryteria przyjęcia

W celu przyjęcia na studia podyplomowe z obszaru pedagogiki specjalnej niezbędne jest spełnienie następujących kryteriów:

 1. Posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.
 2. Posiadanie kwalifikacji zgodnie z poniższymi wariantami:
  1. Osoby, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej, lub
  2. Osoby, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.

KRYTERIA

PRZYJĘCIA

KRYTERIA

PRZYJĘCIA

Kryteria przyjęcia

W celu przyjęcia na studia podyplomowe z obszaru pedagogiki specjalnej niezbędne jest spełnienie następujących kryteriów:

 1. Posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.
 2. Posiadanie kwalifikacji zgodnie z poniższymi wariantami:
  1. Osoby, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej, lub
  2. Osoby, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe odbywają się w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty, w których do zajmowania stanowiska nauczyciela są wymagane kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2020 poz. 2160), praktyki zawodowe w kształceniu przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela w roku, akademickim 2020/2021 uczelnia realizuje z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

PRAKTYKI

ZAWODOWE

PRAKTYKI

ZAWODOWE

PRAKTYKI

ZAWODOWE

PRAKTYKI

ZAWODOWE

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe odbywają się w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty, w których do zajmowania stanowiska nauczyciela są wymagane kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2020 poz. 2160), praktyki zawodowe w kształceniu przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela w roku, akademickim 2020/2021 uczelnia realizuje z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Kierunki do wyboru
Kierunki do wyboru