O Uczelni

Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach została utworzona 20 maja 1997 r. decyzją Ministra Edukacji Narodowej.

Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach została utworzona 20 maja 1997 r. decyzją Ministra Edukacji Narodowej.

Słowo od Rektora

W całokształcie działalności, zawsze najważniejszym zadaniem LSW w Rykach było i jest zapewnienie każdemu studentowi takich warunków kształcenia, które umożliwiają mu rozwój niezbędnego w trakcie dalszej aktywności życiowej poziomu kompetencji w zakresie efektywnego komunikowania się z otoczeniem społecznym (tzn. np. poszukiwania zatrudnienia, relacji z pracodawcami, podwładnymi i współpracownikami, sprawowania roli opiekuna, rodzica, partnera, a także organizowania i współorganizowania różnych form działalności społecznej i gospodarczej, szczególnie na poziomie społeczności lokalnych i regionalnych) a więc opanowanie niezbędnej mu w tym zakresie wiedzy i umiejętności oraz przekonania, co do tego, że potrafi je właściwie spożytkować.

Dowiedz się więcej

Słowo od Rektora

W całokształcie działalności, zawsze najważniejszym zadaniem LSW w Rykach było i jest zapewnienie każdemu studentowi takich warunków kształcenia, które umożliwiają mu rozwój niezbędnego w trakcie dalszej aktywności życiowej poziomu kompetencji w zakresie efektywnego komunikowania się z otoczeniem społecznym (tzn. np. poszukiwania zatrudnienia, relacji z pracodawcami, podwładnymi i współpracownikami, sprawowania roli opiekuna, rodzica, partnera, a także organizowania i współorganizowania różnych form działalności społecznej i gospodarczej, szczególnie na poziomie społeczności lokalnych i regionalnych) a więc opanowanie niezbędnej mu w tym zakresie wiedzy i umiejętności oraz przekonania, co do tego, że potrafi je właściwie spożytkować.

Dowiedz się więcej

SŁOWO

OD REKTORA

SŁOWO

OD REKTORA

SŁOWO

OD REKTORA

SŁOWO

OD REKTORA

Słowo od Rektora

W całokształcie działalności, zawsze najważniejszym zadaniem LSW w Rykach było i jest zapewnienie każdemu studentowi takich warunków kształcenia, które umożliwiają mu rozwój niezbędnego w trakcie dalszej aktywności życiowej poziomu kompetencji w zakresie efektywnego komunikowania się z otoczeniem społecznym (tzn. np. poszukiwania zatrudnienia, relacji z pracodawcami, podwładnymi i współpracownikami, sprawowania roli opiekuna, rodzica, partnera, a także organizowania i współorganizowania różnych form działalności społecznej i gospodarczej, szczególnie na poziomie społeczności lokalnych i regionalnych) a więc opanowanie niezbędnej mu w tym zakresie wiedzy i umiejętności oraz przekonania, co do tego, że potrafi je właściwie spożytkować.

Dowiedz się więcej

Słowo od Rektora

W całokształcie działalności, zawsze najważniejszym zadaniem LSW w Rykach było i jest zapewnienie każdemu studentowi takich warunków kształcenia, które umożliwiają mu rozwój niezbędnego w trakcie dalszej aktywności życiowej poziomu kompetencji w zakresie efektywnego komunikowania się z otoczeniem społecznym (tzn. np. poszukiwania zatrudnienia, relacji z pracodawcami, podwładnymi i współpracownikami, sprawowania roli opiekuna, rodzica, partnera, a także organizowania i współorganizowania różnych form działalności społecznej i gospodarczej, szczególnie na poziomie społeczności lokalnych i regionalnych) a więc opanowanie niezbędnej mu w tym zakresie wiedzy i umiejętności oraz przekonania, co do tego, że potrafi je właściwie spożytkować.

Dowiedz się więcej

Strategia rozwoju uczelni

Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach została utworzona w 1997 roku.

Podstawą formalno-prawną działalności edukacyjnej Uczelni stanowi ustawa z dnia 20 lipca 2018r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (Dz. U. 2018 poz. 1668 późn. zmianami) oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.

Uczelnia prowadzi niestacjonarne studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku PEDAGOGIKA, oraz studia podyplomowe i kursy doszkalające.

Dowiedz się więcej

STRATEGIA

ROZWOJU

STRATEGIA

ROZWOJU

STRATEGIA

ROZWOJU

STRATEGIA

ROZWOJU

Strategia rozwoju uczelni

Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach została utworzona w 1997 roku.

Podstawą formalno-prawną działalności edukacyjnej Uczelni stanowi ustawa z dnia 20 lipca 2018r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (Dz. U. 2018 poz. 1668 późn. zmianami) oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.

Uczelnia prowadzi niestacjonarne studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku PEDAGOGIKA, oraz studia podyplomowe i kursy doszkalające.

Dowiedz się więcej

KONCEPCJA

KSZTAŁCENIA

KONCEPCJA

KSZTAŁCENIA

Koncepcja kształcenia

Uczelnia realizuje obecnie jeden kierunek kształcenia – PEDAGOGIKA. Wydział Pedagogiczny jest podstawową jednostką organizacyjną Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach. Funkcjonuje od początku jej utworzenia realizując cały proces kształcenia, wychowania i badań naukowych. Koncepcja kształcenia w Uczelni, która jest najstarszą niepaństwową placówką dydaktyczną w województwie lubelskim (rozpoczęła samodzielną działalność w Rykach z dniem 1 września 1997 roku) obejmuje kształcenie całościowe, wszechstronne i w zakresie wszystkich oferowanych modułów do wyboru - specjalności.

Dowiedz się więcej

KONCEPCJA

KSZTAŁCENIA

KONCEPCJA

KSZTAŁCENIA

Koncepcja kształcenia

Uczelnia realizuje obecnie jeden kierunek kształcenia – PEDAGOGIKA. Wydział Pedagogiczny jest podstawową jednostką organizacyjną Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach. Funkcjonuje od początku jej utworzenia realizując cały proces kształcenia, wychowania i badań naukowych. Koncepcja kształcenia w Uczelni, która jest najstarszą niepaństwową placówką dydaktyczną w województwie lubelskim (rozpoczęła samodzielną działalność w Rykach z dniem 1 września 1997 roku) obejmuje kształcenie całościowe, wszechstronne i w zakresie wszystkich oferowanych modułów do wyboru - specjalności.

Dowiedz się więcej

Proces kształcenia

Uczelnia realizuje proces kształcenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów, oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. wydanego na podstawie art. 68 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.).

Proces Kształcenia realizowany przez Uczelnię, jest oparty na standardzie kształcenia przygotowującym do wykonywania zawodu: nauczyciela, określonym w § 1 ust.1) - załączniku nr 1 do przedmiotowego Rozporządzenia MNiSW z dnia 25 lipca 2019r.

Dowiedz się więcej

PROCES

KSZTAŁCENIA

PROCES

KSZTAŁCENIA

PROCES

KSZTAŁCENIA

PROCES

KSZTAŁCENIA

Proces kształcenia

Uczelnia realizuje proces kształcenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów, oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. wydanego na podstawie art. 68 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.).

Proces Kształcenia realizowany przez Uczelnię, jest oparty na standardzie kształcenia przygotowującym do wykonywania zawodu: nauczyciela, określonym w § 1 ust.1) - załączniku nr 1 do przedmiotowego Rozporządzenia MNiSW z dnia 25 lipca 2019r.

Dowiedz się więcej

KADRA

DYDAKTYCZNA

KADRA

DYDAKTYCZNA

Kadra dydaktyczna

Realizowana w Uczelni Polityka Kadrowa daje gwarancję właściwego doboru i zatrudnienia wykładowców prowadzących kształcenie na najwyższym poziomie. Potwierdzają to liczne opinie środowiska studentów oraz hospitacje prowadzonych zajęć.

Zatrudniona kadra dydaktyczna zapewnia realizację wszystkich założeń programu kształcenia w sposób bezkonfliktowy, zgodny z oczekiwaniami otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego Uczelni. Wszyscy pracownicy dydaktyczni LSW posiadają bardzo dobre przygotowanie pedagogiczne, posiadają niezbędne kwalifikacje oraz właściwe kompetencje i doświadczenie zawodowe.

Ze względu na poszanowanie prawa do ochrony danych osobowych, uczelnia nie podaje do domeny publicznej wykazu ani życiorysów kadry dydaktycznej.

KADRA

DYDAKTYCZNA

KADRA

DYDAKTYCZNA

Kadra dydaktyczna

Realizowana w Uczelni Polityka Kadrowa daje gwarancję właściwego doboru i zatrudnienia wykładowców prowadzących kształcenie na najwyższym poziomie. Potwierdzają to liczne opinie środowiska studentów oraz hospitacje prowadzonych zajęć.

Zatrudniona kadra dydaktyczna zapewnia realizację wszystkich założeń programu kształcenia w sposób bezkonfliktowy, zgodny z oczekiwaniami otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego Uczelni. Wszyscy pracownicy dydaktyczni LSW posiadają bardzo dobre przygotowanie pedagogiczne, posiadają niezbędne kwalifikacje oraz właściwe kompetencje i doświadczenie zawodowe.

Ze względu na poszanowanie prawa do ochrony danych osobowych, uczelnia nie podaje do domeny publicznej wykazu ani życiorysów kadry dydaktycznej.