Słowo od Rektora

Powróć

Słowo od Rektora

Powróć

Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach - Słowo od Rektora
Szanowni Państwo! Uczelnia nasza została powołana decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej w maju 1997 roku. Przez 23 lata swojego istnienia, dopracowała się uznania w regionie oraz stworzyła w swoich strukturach system dający możliwość efektywnego kształcenia maturzystów szkół średnich na kierunku „Pedagogika”. Pomimo, że międzyczasie zmieniały się władze Uczelni, zmieniono jej nazwę na „Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach „ wygaszano jedne specjalności a tworzono inne, zawsze staraliśmy się o wysoki poziom i efektywność kształcenia. Dowodem tego są kontrole z Ministerstwa oraz wielokrotna „Pozytywna ocena procesu kształcenia przez Państwową Komisję Akredytacyjną. W całokształcie działalności, każdorazowo najważniejszym zadaniem LSW w Rykach było i jest zapewnienie każdemu studentowi takich warunków kształcenia, które umożliwiają mu rozwój niezbędnego w trakcie dalszej aktywności życiowej poziomu kompetencji w zakresie efektywnego komunikowania się z otoczeniem społecznym (tzn. np. poszukiwania zatrudnienia, relacji z pracodawcami, podwładnymi i współpracownikami, sprawowania roli opiekuna, rodzica, partnera, a także organizowania i współorganizowania różnych form działalności społecznej i gospodarczej, szczególnie na poziomie społeczności lokalnych i regionalnych) a więc opanowanie niezbędnej mu w tym zakresie wiedzy i umiejętności oraz przekonania, co do tego, że potrafi je właściwie spożytkować. Chcąc nadążyć za postępującymi zmianami we współczesnym świecie, w tym także w szkolnictwie, Senat Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach, na swoim posiedzeniu w dniu 12.05.2007 r. z okazji 10 – lecia istnienia przyjął następującą treść misji Uczelni: „Świadomi rosnących potrzeb edukacyjnych, innowacyjnych, badawczo-rozwojowych i kulturowych w dynamicznie rozwijającym się globalnym społeczeństwie informacyjnym, uczynimy wszystko, aby Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach, będąc największą uczelnią w subregionie ryckim była użyteczna narodowi polskiemu poprzez bogatą i różnorodną ofertę edukacyjną o najwyższej, jakości, dostosowaną do obecnych i przyszłych potrzeb europejskiego rynku pracy oraz do oczekiwań pracodawców. Spełnianie misji Uczelni, przekładającej się na zapewnienie najwyższej, jakości poziomu kształcenia, pracy naukowej i wychowawczej oraz czynne uczestnictwo w tworzeniu europejskiej przestrzeni edukacyjnej i badawczej jest dla całej społeczności Uczelni powinnością i zaszczytnym wyzwaniem”. Motto tej uchwały przyświeca nam i dzisiaj w tworzeniu nowych specjalności i rozwijaniu wszechstronnej współpracy z innymi uczelniami wyższymi oraz instytucjami wychowawczo – oświatowymi. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą ukazującą możliwości studiowania, poszerzania swojej wiedzy i umiejętności a w rezultacie do uzyskania wyższego wykształcenia I stopnia. Zapraszamy do składania dokumentów i podejmowania studiów w naszej Uczelni.
Rektor Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach J.M. prof. zw. dr hab. inż. Andrzej W. Jasiński
Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach - Słowo od Rektora Szanowni Państwo! Uczelnia nasza została powołana decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej w maju 1997 roku. Przez 23 lata swojego istnienia, dopracowała się uznania w regionie oraz stworzyła w swoich strukturach system dający możliwość efektywnego kształcenia maturzystów szkół średnich na kierunku „Pedagogika”. Pomimo, że międzyczasie zmieniały się władze Uczelni, zmieniono jej nazwę na „Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach „ wygaszano jedne specjalności a tworzono inne, zawsze staraliśmy się o wysoki poziom i efektywność kształcenia. Dowodem tego są kontrole z Ministerstwa oraz wielokrotna „Pozytywna ocena procesu kształcenia przez Państwową Komisję Akredytacyjną. W całokształcie działalności, każdorazowo najważniejszym zadaniem LSW w Rykach było i jest zapewnienie każdemu studentowi takich warunków kształcenia, które umożliwiają mu rozwój niezbędnego w trakcie dalszej aktywności życiowej poziomu kompetencji w zakresie efektywnego komunikowania się z otoczeniem społecznym (tzn. np. poszukiwania zatrudnienia, relacji z pracodawcami, podwładnymi i współpracownikami, sprawowania roli opiekuna, rodzica, partnera, a także organizowania i współorganizowania różnych form działalności społecznej i gospodarczej, szczególnie na poziomie społeczności lokalnych i regionalnych) a więc opanowanie niezbędnej mu w tym zakresie wiedzy i umiejętności oraz przekonania, co do tego, że potrafi je właściwie spożytkować. Chcąc nadążyć za postępującymi zmianami we współczesnym świecie, w tym także w szkolnictwie, Senat Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach, na swoim posiedzeniu w dniu 12.05.2007 r. z okazji 10 – lecia istnienia przyjął następującą treść misji Uczelni: „Świadomi rosnących potrzeb edukacyjnych, innowacyjnych, badawczo-rozwojowych i kulturowych w dynamicznie rozwijającym się globalnym społeczeństwie informacyjnym, uczynimy wszystko, aby Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach, będąc największą uczelnią w subregionie ryckim była użyteczna narodowi polskiemu poprzez bogatą i różnorodną ofertę edukacyjną o najwyższej, jakości, dostosowaną do obecnych i przyszłych potrzeb europejskiego rynku pracy oraz do oczekiwań pracodawców. Spełnianie misji Uczelni, przekładającej się na zapewnienie najwyższej, jakości poziomu kształcenia, pracy naukowej i wychowawczej oraz czynne uczestnictwo w tworzeniu europejskiej przestrzeni edukacyjnej i badawczej jest dla całej społeczności Uczelni powinnością i zaszczytnym wyzwaniem”. Motto tej uchwały przyświeca nam i dzisiaj w tworzeniu nowych specjalności i rozwijaniu wszechstronnej współpracy z innymi uczelniami wyższymi oraz instytucjami wychowawczo – oświatowymi. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą ukazującą możliwości studiowania, poszerzania swojej wiedzy i umiejętności a w rezultacie do uzyskania wyższego wykształcenia I stopnia. Zapraszamy do składania dokumentów i podejmowania studiów w naszej Uczelni.
Rektor Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach J.M. prof. zw. dr hab. inż. Andrzej W. Jasiński