Strefa studenta
Strefa studenta

Strefa studenta

Opłaty za studia

Płatności za studia oraz pozostałe opłaty wynikające z cyklu kształcenia należy wnosić z użyciem panelu płatności, który w wygodny sposób umożliwia zarówno dokonanie szybkiej płatności z rachunku bankowego, jak i tradycyjnego przelewu bankowego.

Przejdź do panelu płatności

Profil elektroniczny

Studencki interfejs dostępowy do wewnątrzuczelnianego systemu zarządzania cyklem kształcenia i dostęp do zasobów.

Przejdź do profilu elektronicznego

Pomoc materialna

Od 16 lutego 2022 r. wzory wniosków oraz informacje dodatkowe dotyczące procedury przyznawania stypendiów oraz zapomóg dostępne są po zalogowaniu w profilu elektronicznym.

Przejdź do profilu elektronicznego