Studia I stopnia

Pedagogika

Powróć

Studia I stopnia

Pedagogika

Powróć

Specjalności do wyboru
Specjalności do wyboru
Animacja społeczna i rozwój lokalny
Animacja społeczno-kulturowa
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja i promocja zdrowia z profilaktyką uzależnień
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią zajęciową
Pedagogika pracy z elementami zarządzania zasobami ludzkimi
Profilaktyka społeczna z resocjalizacją
Pomoc społeczno-wychowawcza w rodzinie