Studia I stopnia

Pedagogika

Powróć

Studia I stopnia

Pedagogika

Powróć

Specjalności do wyboru - Pedagogika
Specjalności do wyboru - Pedagogika
Edukacja dla bezpieczeństwa
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią zajęciową
Pedagogika pracy z elementami zarządzania zasobami ludzkimi
Profilaktyka społeczna z resocjalizacją
Specjalności do wyboru - Pedagogika i działalność społeczna
Specjalności do wyboru - Pedagogika i działalność społeczna
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

specjalność w organizacji

Wsparcie rodziny

Wsparcie rodziny

specjalność w organizacji

Specjalności do wyboru - Administracja i bezpieczeństwo
Specjalności do wyboru - Administracja i bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo i inspekcja danych

Bezpieczeństwo i inspekcja danych

specjalność w organizacji

Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

specjalność w organizacji