Studia I stopnia

Pedagogika

Powróć

Studia I stopnia

Pedagogika

Powróć

Specjalności do wyboru
Specjalności do wyboru
Edukacja dla bezpieczeństwa
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią zajęciową
Pedagogika pracy z elementami zarządzania zasobami ludzkimi
Profilaktyka społeczna z resocjalizacją