Wydawnictwo

Powróć

Wydawnictwo

Powróć

Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach - Wydawnictwo
Wydawnictwo Lubelskiej Szkoły Wyższej Stanowi integralną jednostkę uczelnianą, która zajmuje się publikacją książek, raportów z badań prowadzonych przez pracowników Uczelni oraz recenzowanego czasopisma naukowego. Potrzeba powołania Wydawnictwa wynikała z dużej aktywności badawczej naszych pracowników, która wymaga rozpowszechniania informacji o ich dokonaniach naukowych. Organizowane są seminaria i konferencje naukowe, których efekty również publikowane są w wydawnictwie. Publikacje Wydawnictwa cieszą się dużym zainteresowaniem nie tylko pośród studentów, ale również przedstawicieli świata nauki. Wszystkie publikacje Wydawnictwa są starannie opracowywane, poddane redakcji merytorycznej, redakcji technicznej, korekcie oraz opracowaniu graficznemu. Siedziba Wydawnictwa znajduje się w siedzibie w Lubelskiej Szkole Wyższej w Rykach przy ul. Warszawskiej 3b, 08-500 Ryki. Czasopismo Naukowe Pedagogia (ISSN 2544-8889) zawiera opracowania obejmujące wymianę wiedzy i doświadczeń o nowych zjawiskach w zakresie nauk humanistycznych oraz społecznych. Podejmowana jest naukowa dyskusja nad problemami współczesnej pedagogiki. Rozważania oscylują wokół procesu wychowania. Dyskusje mają charakter zarówno teoretyczny jak i empiryczny o interdyscyplinarnym zasięgu. Czasopismo naukowe Pedagogia wydawane jest cyklicznie dwa razy w roku w miesiącach : styczeń; grudzień. Przed publikacją wszystkie artykuły są recenzowane. Kodeks Etyczny Wydawnictwa Wydawnictwo Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach ma na celu zapewnienie etyki i jakości publikacji naukowych. Dlatego dotrzymanie norm zachowań etycznych jest obowiązkowym dla wszystkich zaangażowanych stron: autorów, recenzentów i redaktorów. Redakcja Wydawnictwa:
  1. Broni i promuje wolność wypowiedzi.
  2. Utrzymuje integralność zapisu akademickiego.
  3. Wyklucza potrzeby komercyjne, które naruszają standardy intelektualne i etyczne.
  4. Zapewnia, że wszystkie publikowane raporty i opinie z badań zostały zweryfikowane przez odpowiednio wykwalifikowanych recenzentów
Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach - Wydawnictwo Wydawnictwo Lubelskiej Szkoły Wyższej Stanowi integralną jednostkę uczelnianą, która zajmuje się publikacją książek, raportów z badań prowadzonych przez pracowników Uczelni oraz recenzowanego czasopisma naukowego. Potrzeba powołania Wydawnictwa wynikała z dużej aktywności badawczej naszych pracowników, która wymaga rozpowszechniania informacji o ich dokonaniach naukowych. Organizowane są seminaria i konferencje naukowe, których efekty również publikowane są w wydawnictwie. Publikacje Wydawnictwa cieszą się dużym zainteresowaniem nie tylko pośród studentów, ale również przedstawicieli świata nauki. Wszystkie publikacje Wydawnictwa są starannie opracowywane, poddane redakcji merytorycznej, redakcji technicznej, korekcie oraz opracowaniu graficznemu. Siedziba Wydawnictwa znajduje się w siedzibie w Lubelskiej Szkole Wyższej w Rykach przy ul. Warszawskiej 3b, 08-500 Ryki. Czasopismo Naukowe Pedagogia (ISSN 2544-8889) zawiera opracowania obejmujące wymianę wiedzy i doświadczeń o nowych zjawiskach w zakresie nauk humanistycznych oraz społecznych. Podejmowana jest naukowa dyskusja nad problemami współczesnej pedagogiki. Rozważania oscylują wokół procesu wychowania. Dyskusje mają charakter zarówno teoretyczny jak i empiryczny o interdyscyplinarnym zasięgu. Czasopismo naukowe Pedagogia wydawane jest cyklicznie dwa razy w roku w miesiącach : styczeń; grudzień. Przed publikacją wszystkie artykuły są recenzowane. Kodeks Etyczny Wydawnictwa Wydawnictwo Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach ma na celu zapewnienie etyki i jakości publikacji naukowych. Dlatego dotrzymanie norm zachowań etycznych jest obowiązkowym dla wszystkich zaangażowanych stron: autorów, recenzentów i redaktorów. Redakcja Wydawnictwa:
  1. Broni i promuje wolność wypowiedzi.
  2. Utrzymuje integralność zapisu akademickiego.
  3. Wyklucza potrzeby komercyjne, które naruszają standardy intelektualne i etyczne.
  4. Zapewnia, że wszystkie publikowane raporty i opinie z badań zostały zweryfikowane przez odpowiednio wykwalifikowanych recenzentów