Poznaj ofertę studiów licencjackich LSW

Pedagogika pracy z elementami zarządzania zasobami ludzkimi​

Celem specjalności jest wykształcenie kompetentnego pedagoga pracy i specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi.

Pedagogika rewalidacyjna

Celem studiów jest zapoznanie studenta z aktualnymi trendami w podejściu do niepełnosprawności.

Profilaktyka społeczna z resocjalizacją

Studia adresowane są do osób zainteresowanych pracą z dziećmi i młodzieżą, związaną z podejmowaniem działań wychowawczych o charakterze resocjalizacyjnym.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią zajęciową

Studia adresowane są do osób zainteresowanych nabyciem umiejętności rozpoznawania indywidualnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz monitorowania ich rozwoju.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Studia adresowane są do osób zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa, obronności, zarządzania kryzysowego, oraz ochrony ludności.

Edukacja medialna
i wizualna

Studia adresowane są do osób zainteresowanych edukacyjnymi zastosowaniami informatyki, technologii informacyjnych oraz mediów cyfrowych i systemów komunikacji w świecie wirtualnym.

Animacja społeczna
i rozwój lokalny

Specjalność adresowana jest do osób zainteresowanych jakością życia w środowisku lokalnym gminy/miasta/dzielnicy i pragnących zaangażować się, jako obecni lub przyszli pracownicy instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, w działania wpływające na jej poprawę.

Pomoc społeczno-wychowawcza
w rodzinie

Studia adresowane do osób zainteresowanych udzielaniem profesjonalnej pomocy rodzinie.